Vrijwilliger worden

ThuisSupporter en andere vrijwillige inzet

Stichting Radius verzorgt ondersteunende activiteiten voor individuele burgers om bij te dragen aan hun levensplezier. Zij kan dit doen mede door de inzet van vrijwilligers. Vrijwillige inzet levert een nuttige bijdrage aan zinvolle activiteiten. Het is leuk om te doen voor uzelf én voor degenen die wel wat hulp, ondersteuning of gezelschap kunnen gebruiken.

U kunt zich op twee manieren vrijwillig inzetten

Vrijwillige inzet van uw talenten

Iedereen is op specifieke onderwerpen deskundig, heeft een talent of twee rechterhanden. Voor veel organisaties is het inzetten van uw deskundigheid, talent of handigheid noodzakelijk om hulp en ondersteuning te kunnen bieden aan diegenen die het nodig hebben.

Daarmee bent u, als enthousiaste mede-inwoner, van grote waarde voor anderen en onmisbaar voor Radius. Uw vrijwillige inzet levert voor u én voor vele initiatieven en organisaties een groot sociaal netwerk op. En de opgedane nieuwe ervaringen verrijken niet alleen uw leven maar ook van degene die u helpt. Wanneer u uw talenten, kennis of kunde inzet, doet u dat in samenwerking met één van onze medewerkers. 

Er vindt eerst een afstemmingsgesprek plaats. In dat gesprek stemmen we met elkaar af wat uw talenten, wensen en mogelijkheden zijn. Als we tot een goede match komen, schrijven we u in als vrijwilliger bij Radius. Indien er een VOG nodig is, vragen we die voor u aan.

Mocht de vrijwillige inzet via Radius minder passend zijn, vinden we via Dorpskracht & Co wellicht de juiste plek waar uw betrokkenheid tot zijn recht kan komen. 

 

Meer informatie over vrijwillige inzet?

Bel voor meer informatie of aanmelding gerust de receptie van Radius.

De receptie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur op telefoonnummer 071 – 707 42 00. Of stuur een mail naar info@radiuswelzijn.nl