Vernieuwd Mantelzorgakkoord Leiden getekend

11-11-2021

Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, tekenden de zorg- en welzijnsorganisaties van Leiden samen met de gemeente een vernieuwd mantelzorgakkoord. Met de ondertekening benadrukken alle partijen hun commitment aan het ondersteunen van mantelzorgers in Leiden. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken.

Namens de gemeente tekende Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn. Jolanda Wolfs (Incluzio Leiden) benadrukt: ‘Het aantal mantelzorgers in Leiden neemt alleen maar toe en het belang van een goede samenwerking met en rond kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers is dan ook van groot belang. Met dit vernieuwde akkoord, dat wordt getrokken door Incluzio Leiden, wordt die samenwerking verankert.’

De organisaties die het vernieuwde Mantelzorgakkoord ondertekend hebben zijn: ActiVite, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Gemeente Leiden, Gemiva-SVG, GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Incluzio Leiden, Kwadraad, Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Libertas Leiden, Radius, R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Topaz.