Over Radius

Missie en visie

Radius levert een bijdrage aan uw levensplezier ook wanneer dat (even) niet meer vanzelf gaat.

Iedereen wordt ouder maar de manier waarop we ouder worden is voor iedereen verschillend. De mate van zelfstandigheid is van groot belang voor het ervaren van levensplezier. Waar de één zonder beperkingen het leven kan leven, heeft de ander af en toe ondersteuning nodig.

Radius regelt het!

Radius is er voor iedereen die zelf iets nodig heeft of iets voor een ander wil betekenen tijdens het ouder worden. Samen beschikken we over alle kennis en kunde om de ongemakken en beperkingen die leeftijd met zich mee kan brengen te verminderen.

Ons doel is om een bijdrage te leveren aan uw levensplezier zodat u kunt blijven leven op de manier zoals u dat wilt. Of het nu voor even of voor langere tijd is. Samen met u en samen voor u. Radius regelt het!

Noodzakelijke boodschappen, eten koken en de maaltijd gebruiken, vervoer, een gezellige activiteit, maar ook afspraken maken met de dokter of alle rekeningen op tijd betalen, wij regelen het samen met u.
Wij beschikken over een brede groep deskundige ‘thuisadviseurs’ die u graag ondersteunen.

U houdt de regie. Er is één vaste medewerker van Radius die voor u de contactpersoon is, ook wanneer u gebruik maakt van verschillende soorten ondersteuning. In onderling overleg beslist u wat er nodig is.

De betrokkenheid van Radius brengt enige kosten met zich mee. Die vindt u voor de verschillende activiteiten terug.

Ontmoet de mensen achter Radius

De organisatie

De Stichting Radius is als volgt georganiseerd:

Dagelijkse leiding
De heer S. Gerritsen (directeur/bestuurder)

Raad van Toezicht
Mevrouw J. Gussekloo (voorzitter)
De heer M.C. Teunissen (financiën/ICT)
De heer H.M. van Dijk (juridische zaken)
Mevrouw D.H.C.M. Stolker (verandermanagement)

Ondernemingsraad (OR)
De Ondernemingsraad bestaat uit vijf leden. De OR komt regelmatig bijeen en heeft periodiek overleg met de directie. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in het Reglement Ondernemingsraad.
Leden Ondernemingsraad
Mevrouw A. Heemskerk (voorzitter)
Mevrouw J.A. Heemskerk (secretaris)
Mevrouw S. van Adrichem (lid)
Mevrouw H. van Mil (lid)

Raad van Meedenkers
De Raad van Meedenkers bestaat uit vijf leden. De Raad komt regelmatig bijeen en denkt mee met het beleid van Radius vanuit het perspectief en in het belang van cliënten/deelnemers. De directeur/bestuurder zit de Raad voor.

Informatie over de Raad van Meedenkers van Stichting Radius
Bel voor meer informatie gerust de receptie van Radius. De receptie zorgt ervoor dat uw vraag of verzoek om informatie terecht komt bij de vaste contactpersoon van de Raad van Meedenkers. De receptie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur, telefoonnummer 071 – 707 42 00. Of stuur een mail naar info@radiuswelzijn.nl.

Informatie over één van onze diensten?

Bel voor meer informatie of aanmelding gerust de receptie van Radius.

De receptie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur op telefoonnummer 071 – 707 42 00. Of stuur een mail naar info@radiuswelzijn.nl