Donaties

Cornelis Penseel Fonds Leiden

Cornelis Penseel was een ‘gewone’ Leidenaar die aan Stichting Radius (voorheen Stichting Dienstverlening Leiden) zijn bezittingen naliet. Het bedrag dat dit opleverde legde de basis voor de Stichting Leidse Vrienden van de Stichting Radius – ‘Het Cornelis Penseel Fonds’.

Cornelis Penseel was jarenlang tot zijn overlijden, klant van Tafeltje Dek Je en loofde de inzet van de vrijwilligers ten behoeve van deze voorziening. Vandaar dat het fonds beoogt met name activiteiten voor vrijwilligers van de huidige Stichting Radius te ondersteunen.

Stichting Radius vraagt financiële ondersteuning aan bij Het Cornelis Penseel Fonds voor nieuwe activiteiten. De bijdrage die Radius ontvangt dient volledig besteed te worden aan ouderen in Leiden of aan vrijwilligers die werken voor de Stichting Radius in Leiden. U kunt hierbij denken aan onkostenvergoedingen en attenties voor vrijwilligers, vrijwilligersbijeenkomsten of cursussen.

Wilt u Radius ondersteunen?

Wilt u Radius ondersteunen via het Cornelis Penseel Fonds? Word dan vriend van Radius te Leiden. Dit kan al vanaf € 20,00. U kunt een bedrag* overmaken aan de Stichting Leidse Vrienden van de Stichting Radius – Het Cornelis Penseel Fonds op rekeningnummer NL42 ABNA 0886982936. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van Het Cornelis Penseel Fonds via 071 – 707 42 00.

* Uw gift is aftrekbaar van de belasting

Draagt u Radius in Oegstgeest een warm hart toe?

Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest

Voor extra acties in Oegstgeest vraagt Radius financiële ondersteuning aan bij de Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest. De bijdrage die wordt ontvangen dient volledig besteed te worden aan ouderen in Oegstgeest of aan vrijwilligers die werken voor Radius Oegstgeest.

Een donateur (88 jaar) vertelt: “Stichting Vrienden heeft het mogelijk gemaakt dat er een Dorpsbus voor ouderen werd aangeschaft, waar nu honderden Oegstgeestenaren profijt van hebben. De bus haalt iemand uit zijn isolement. Daarbij is hij ook heel praktisch, want je kunt er ook mee naar het station of naar het ziekenhuis. Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest doet goed werk en dat wil ik graag ondersteunen.”

Wilt u financieel bijdragen aan het werk van Radius in Oegstgeest?

Word dan donateur van de Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest.

U kunt zich aanmelden als donateur bij de Stichting Vrienden Welzijn Ouderen, Antwoordnummer 10280, 2300 VB Leiden. U bepaalt zelf hoeveel u wilt bijdragen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van Stichting Vrienden Welzijn Ouderen Oegstgeest via 071 – 707 42 00.

Radius regelt het!

Samen met u