Voorwaarden en vergoedingen

Thuis-adviseur en andere vrijwillige inzet

Voor de tijd dat u zich als thuis-adviseur of anderszins vrijwillig inzet bent u ‘in dienst van de Stichting Radius’. Uiteraard gelden er dan regelingen en heeft u recht op vergoeding van gemaakte kosten, zoals reis-, telefoon- en verblijfskosten.

Wanneer u geen vrijwillige inzet verricht kunt u natuurlijk gewoon als bezoeker deelnemen aan activiteiten. U betaalt dan indien van toepassing, net als andere bezoekers, voor deelname en/of consumpties etc. het gangbare tarief.

Meer informatie over vrijwillige inzet?

Bel voor meer informatie of aanmelding gerust de receptie van Radius.

De receptie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur op telefoonnummer 071 – 707 42 00. Of stuur een mail naar info@radiuswelzijn.nl