Gedragscode

Stichting Radius kent een uitgebreide gedragscode voor medewerkers die in dienst zijn. We hechten grote waarde aan het handelen van onze mensen in de praktijk. Het is daarom van groot belang om geen misverstanden te laten bestaan over waar de grenzen liggen. Radius kent daarom een gedragscode, waarin op tal van vlakken beschreven staat hoe we in de praktijk omgaan met vertrouwelijkheid, met gegevens en informatie, hoe we ons opstellen en wat men van ons kan verwachten.

De uitgebreide gedragscode is in ontwikkeling.

Radius regelt het!

Samen met u