Thema Alzheimer Café: Ethische dilemma’s

04-04-2022

Alzheimer Café, donderdag 14 april 2022, 19.30 uur
SBO de Vlieger, Boerhaavelaan 298, Leiden

Er zijn talloze ethische dilemma’s waarmee mensen worstelen in hun zorg voor iemand met dementie. Wanneer breng ik moeder naar het verpleeghuis? Moet ik de autosleutels van vader afpakken? Wat als je naaste niet onder de douche wil?

Welke morele overwegingen zijn er bij de communicatie over de laatste levensfase en het levenseinde met mensen met dementie en hun naasten? Deze overwegingen zijn van invloed op het aangaan van het gesprek met de arts. Het gaat over wat er werkelijk toe doet: behoud van autonomie, kwaliteit van leven en waardig sterven. De focus ligt daarbij op hoe passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase te bewerkstelligen zijn.

In het Alzheimer Café op donderdag 14 april a.s. bespreekt dr. Dorothea Touwen, een specialist op het gebied van ethiek en recht van de gezondheidszorg, bovengenoemde onderwerpen. Er is volop gelegenheid tot vragen stellen.

De livemuziek wordt deze avond verzorgd door Calamity Jazz.

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken.

De ‘kroegbazen’ Martine Heruer en Mandy Visser heten u op donderdag 14 april van harte welkom in SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334 EZ te Leiden.

De zaal is open om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.

Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimer Café Leiden e.o.
Veel informatie is te vinden op dementie.nl

 

Dorothea Touwen