Aanbod

Maaltijd aan huis

Koelverse maaltijden:
In Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten
 

aan huis bezorgde maaltijden:

- voorgerecht: € 1,05
- nagerecht € 0,80

- salade: € 1,05
- menu A: hoofdgerecht: € 6,35
- menu B: hoofdgerecht: € 6,70
- menu C: hoofdgerecht: € 7,25Vriesverse maaltijden (diepvries):
In Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten
aan huis bezorgde maaltijden:

Het minimale aantal voorgerechten dat geleverd wordt is 6 stuks en het minimale aantal nagerechten is 12 stuks

- voorgerecht: € 9,30 per 6 stuks
- nagerecht: € 13,20 per 12 stuks
- Menu A: hoofdgerecht € 6,30
- Menu B: hoofdgerecht € 6,65
- Menu C: hoofdgerecht € 7,25
- Menu D: hoofdgerecht € 7,35
- Menu E: hoofdgerecht € 7,35


N.B. 1:   Deelnemers uit Leiden en Leiderdorp kunnen voor een tegemoetkoming in de kosten van de maaltijden een beroep doen op de ABW+.

N.B. 2:  In dit verband is het ook mogelijk een magnetron te huren voor een maximale periode van drie maanden voor € 5,-- per maand.
N.B. 3:  Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook zaken als pannenkoeken, poffertjes, gebak, roomijs e.d. geleverd worden. Meestal geldt hierbij een minimum afname.

Alarmering

Leiden
* Medische indicatie (via huisarts):
- Verzekerd bij Z & Z, alleen de kosten voor de aansluiting op de centrale € 19,05 per kwartaal
- Verzekerd bij andere maatschappijen: verschillend

* Sociale indicatie
- Alleenstaanden met een netto-inkomen van minder dan € 1.650,-- per maand en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk netto-inkomen van minder dan € 2.250 per maand: € 17,25 per maand
- Alleenstaanden met een netto-inkomen van meer dan € 1.650,-- per maand en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk netto-inkomen van meer dan € 2.250,-- per maand: € 22,50 per maand.

Eenmalige aansluitkosten bij geen indicatie: € 107,50

Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude:
* Geen indicatie (noch medisch/noch sociaal): € 22,50 per maand
* Eenmalige aansluitkosten bij geen indicatie: € 107,50

Oegstgeest:
* Geen indicatie (noch medisch/noch sociaal), inclusief aansluitkosten € 26,00 per maand

N.B. 1:  Sociaal geïndiceerden, die aanvullend verzekerd zijn bij Z & Z, ontvangen eens per halfjaar een gedeeltelijke restitutie over hun bijdrage.
N.B. 2:  De deelnemers die een ziektekostenverzekering hebben afgesloten bij Zorg en Zekerheid, kunnen gebruik maken van de kortingsregeling die Radius heeft afgesloten. Voor het jaar 2017 bedraagt de korting 10% van de premie.

Vervoer

Sterbus Leiden
- Abonnementskosten: € 7,50 per jaar
- Bijdrage vervoer per rit: € 5,75 per rit
- Groepsvervoer, in overleg met de coördinator, minimaal: € 45,-- per dagdeel, exclusief € 1,-- per km
                                                                       
Boodschappenbegeleidingsdienst
- Abonnementskosten: € 7,50 per jaar
- Retour: € 5,50
- Er worden uitsluitend 10-rittenkaarten verkocht à € 55,--

PlusBus
- Retour € 5,00
- Uitjes: Hiervoor wordt altijd een kostendekkende bijdrage gevraagd. De kosten zijn dus variabel.

Dorpsbus Oegstgeest
- Abonnementskosten € 7,50 per jaar
- Bijdrage vervoer per rit € 2,75
  Er worden uitsluitend 10-rittenkaarten verkocht à € 27,50 
- Bijdrage vervoer rolstoelrit per rit € 3,50
  Er worden uitsluitend 10-rittenkaarten verkocht à € 35,--

Handicap en Computer: Leiden, Oegstgeest

Alle deelnemers betalen eenzelfde eigen bijdrage: € 19,-- voor het lopende kalenderjaar, exclusief eventuele materiaalkosten. Aan het eerste bezoek zijn geen kosten verbonden. Deelnemers ontvangen aan het eind van het jaar een factuur.

Bij veelvuldig gebruik wordt aan de deelnemers eventueel gevraagd een (vrijwillige) bijdrage te storten op de materiaalkostenrekening van Radius.

Telefooncirkels

Leiden, Oegstgeest
Aan deelname aan een telefooncirkel zijn geen kosten verbonden.

Invullen belastingformulier

Uitsluitend op afspraak € 13,-- per aangifte, contant te voldoen.

Ontmoetingskring

Leiden
- Alle deelnemers betalen dezelfde eigen basisbijdrage (exclusief maaltijden, inclusief koffie en thee) € 3,30 per dag/dagdeel.

- Broodmaaltijd: € 3,65

Thuisadministratie

Van deze dienst kan gebruik gemaakt worden als:

A. een volledig kostendekkende bijdrage wordt betaald.
Dit is € 37,50 per uur; in een aantal gevallen bestaat echter de mogelijkheid dit bedrag te declareren bij Sociale Zaken. De sociaal werkers en de medewerkers van de financiële dienstverlening kunnen over de tarieven meer informatie geven.

B. de deelnemer een indicatie heeft voor ondersteunende begeleiding.
Deze indicatie wordt verstrekt door de Sociale Wijkteams.

Meer bewegen voor Ouderen

Leiden
Gymnastiek voor ouderen en volksdansen: € 150,-- per lesjaar
Yoga/T'ai Chi € 160,-- per lesjaar
Koersbal € 72,50 per lesjaar

Oegstgeest
Gymnastiek voor ouderen en volksdansen € 108,-- 1e halfjaar, € 72,-- 2e halfjaar
Yoga / T'ai Chi € 114,-- 1e halfjaar, € 76,-- 2e halfjaar
Koersbal / Dansen € 42,-- per halfjaar

N.B.: Deelnemers aan MBvO die een aanvullende (plus, top of totaal) ziektekostenverzekering hebben afgesloten bij Zorg en Zekerheid, kunnen voor een vergoeding van de contributie in aanmerking komen. Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij de financiële administratie van Radius en bij Zorg en Zekerheid.

Eettafel

Leiden
Alle deelnemers betalen dezelfde eigen bijdrage, dat wil zeggen de lage prijs van € 7,40 per maaltijd.

Klus aan Huisdienst

Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp
- Alleenstaanden met een netto-inkomen van minder dan € 2.150,-- per maand en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk netto-inkomen van minder dan € 3.000,-- betalen € 9,50 per half uur, exclusief eventuele materiaalkosten.
- Alleenstaanden met een netto-inkomen van meer dan € 2.150,-- per maand en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk netto-inkomen van meer dan € 3.000,-- betalen € 19,-- per half uur, exclusief eventuele materiaalkosten.

Dagopvang

Hele dag, eigen bijdrage   € 5,35

Dagprogramma Senioren

* Hele dag, met gezamenlijk gebruik van de lunch € 8,35

Taalontmoetingen (Leiden)

Bijdrage per jaar € 13,--
 

Overige activiteiten Oegstgeest

Zangkoor € 138,-- per jaar
Inloop 55 plus € 1,00 per kop koffie of thee
 

Tarievenoverzicht 2017

Hier kunt het tarievenoverzicht van 2017 downloaden. Hierin vindt u een overzicht van de kosten van de verschillende diensten en activiteiten van Stichting Radius per 1 januari 2017
 
Tarieven diensten Radius 2017
Downloaden
 

Contact

Hoofdkantoor

Tel. 071 707 42 00
Hooglandse Kerkgracht 32
2312 HV Leiden
Tel. 071 707 42 00
Fax: 071 707 42 80
info@radiuswelzijn.nl
werkdagen: 8:30-17:00

neem direct contact op

Alle locaties in Leiden

Alle locaties in Oegstgeest

Klik hier
Klik hier
 
Tafeltje Dek Je Leiden - Maaltijdservice Leiden - Maaltijden leiden - Kant-en-klaar maaltijd Leiden - Thuisbezorgen maaltijd Leiden - Maaltijden bezorgen Leiden - Maaltijden voor ouderen Leiden - Maaltijden aan huis Leiden - Koelvers maaltijden