Aanbod

Maaltijd aan huis

Koelverse maaltijden:
In Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten
 

aan huis bezorgde maaltijden:


- voorgerecht: € 1,10

- salade: € 1,10
- nagerecht € 0,85
- menu A: hoofdgerecht:  € 6,60
- menu B: hoofdgerecht:  € 7,00
- menu C: hoofdgerecht:  € 7,60

- menu Carezzo regulier: € 7,75 (kleine, eiwitverrijkte maaltijd)

- menu Carezzo luxe:      € 8,75 (kleine, eiwitverrijkte maaltijd)


Vriesverse maaltijden (diepvries):
In Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten
aan huis bezorgde maaltijden:

Het minimale aantal voorgerechten dat geleverd wordt is 6 stuks en het minimale aantal nagerechten is 12 stuks.

- voorgerecht: € 9,90 per 6 stuks
- nagerecht: € 15,00 per 12 stuks
- Menu A: hoofdgerecht € 6,65
- Menu B: hoofdgerecht € 7,00
- Menu C: hoofdgerecht € 7,60
- Menu D: hoofdgerecht € 7,80
- Menu E: hoofdgerecht € 7,80

N.B. 1:   
Deelnemers met een laag inkomen kunnen mogelijk voor de kosten van de maaltijden een beroep doen op een tegemoetkoming van Sociale Zaken (bijzondere bijstand). 
N.B. 2: 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook zaken als pannenkoeken, poffertjes, gebak, roomijs e.d. geleverd worden. Meestal geldt hierbij een minimum afname.

Alarmering

Leiden, Leiderdorp, Hazerswoude, Kaag en Braassem (voormalig Jacobswoude), Koudekerk aan de Rijn, Voorschoten en Zoeterwoude
* Medische indicatie (via huisarts):
- Verzekerd bij Z & Z, ENO en ONVZ: alleen de kosten voor de aansluiting op de centrale: € 28,50 per kwartaal
- Verzekerd bij andere maatschappijen: verschillend

* Geen indicatie (noch medisch/noch sociaal): € 26,00 per maand
- Eenmalige aansluitkosten: € 114,00

* Sociale indicatie (alleen gemeente Leiden)
- Alleenstaanden met een netto-inkomen van minder dan € 1.685,-- per maand en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk netto-inkomen van minder dan € 2.300 per maand: € 20,00 per maand
- Alleenstaanden met een netto-inkomen van meer dan € 1.685,-- per maand en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk netto-inkomen van meer dan € 2.300,-- per maand: € 26,00 per maand.

Eenmalige aansluitkosten: € 114,00

Oegstgeest

* Medische indicatie (via huisarts):
- Verzekerd bij Z & Z, ENO en ONVZ: alleen de kosten voor de aansluiting op de centrale: € 28,50 per kwartaal

* Geen indicatie (noch medisch/noch sociaal), inclusief aansluitkosten: € 29,50 per maand

N.B. 1:  Sociaal geïndiceerden, die aanvullend verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid (Z & Z), ontvangen eens per halfjaar een gedeeltelijke restitutie over hun bijdrage.
N.B. 2:  De deelnemers die een ziektekostenverzekering hebben afgesloten bij Zorg en Zekerheid, kunnen gebruik maken van de kortingsregeling die Radius heeft afgesloten. Voor het jaar 2019 bedraagt de korting 10% van de premie.

Vervoer

Sterbus Leiden
- Abonnementskosten: € 7,75 per jaar
- Bijdrage vervoer per rit: € 6,00 per rit
- Groepsvervoer, in overleg met de coördinator, minimaal: € 50,00 per dagdeel, exclusief € 1,00 per km
                                                                       
Boodschappenbegeleidingsdienst
- Abonnementskosten: € 7,75 per jaar
- Er worden uitsluitend 10-rittenkaarten verkocht à € 57,50

PlusBus
- Retour: € 5,50
Voor uitjes wordt altijd een kostendekkende bijdrage gevraagd. De kosten zijn dus variabel.

Dorpsbus Oegstgeest
- Abonnementskosten: € 12,50 per maand

Vanaf 2018 betalen de deelnemers maandelijks abonnementsgeld voor de Dorpsbus. Huidige 10-rittenkaarten kunnen worden opgebruikt. Het abonnement is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Betaling kan alleen via automatische incasso.

Handicap en Computer

De deelnemers aan deze dienst betalen € 20 bij 1-6 bezoeken per jaar en € 50 bij meer dan 6 bezoeken.

Eventueel benodigde materialen worden apart in rekening gebracht.

De nota voor de bijdrage/lidmaatschap wordt jaarlijks aan het einde van het jaar verzonden.

Telefooncirkels

Aan deelname aan een telefooncirkel zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Invullen belastingformulier

Uitsluitend op afspraak € 15,50 per aangifte, contant te voldoen.

Ontmoetingskring

- Alle deelnemers betalen dezelfde eigen basisbijdrage (exclusief maaltijden, inclusief koffie en thee) € 3,65 per dag/dagdeel.

- Broodmaaltijd: € 3,90

Thuisadministratie

Van deze dienst kan gebruik gemaakt worden als:

A. een volledig kostendekkende bijdrage wordt betaald. Dit is € 39,50 per uur; in een aantal gevallen bestaat echter de mogelijkheid dit bedrag te declareren bij Sociale Zaken. De sociaal werkers in de Sociale wijkteams en de medewerkers van de financiële dienstverlening kunnen over de tarieven meer informatie geven.

B. de deelnemer een indicatie heeft voor ondersteunende begeleiding. In dat geval zijn er voor de deelnemer geen kosten aan verbonden. Deze indicatie wordt verstrekt door de Sociale wijkteams.

Meer bewegen voor Ouderen

Leiden
Gymnastiek voor ouderen en volksdansen: € 165,-- per lesjaar (10 mnd., 35-40 lessen op jaarbasis)
Yoga/T'ai Chi € 165,-- per lesjaar (10 mnd., 35-40 lessen op jaarbasis)
Koersbal € 78,00 per lesjaar (10 mnd.)

Oegstgeest
Gymnastiek voor ouderen en volksdansen € 118,50 1e halfjaar (jan. t/m juni), € 79,00 2e halfjaar (sept. t/m dec.)
Yoga / T'ai Chi € 118,50 1e halfjaar (jan. t/m juni), € 79,00 2e halfjaar (sept. t/m dec.)
Dansen € 46,50 per halfjaar

N.B.: Deelnemers aan MBvO die een ziektekostenverzekering hebben afgesloten bij Zorg en Zekerheid kunnen in bepaalde gevallen een deel van de contributie vergoed krijgen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de financiële administratie van Radius en bij Zorg en Zekerheid.

Eettafel

Alle deelnemers betalen dezelfde eigen bijdrage: € 7,80 per maaltijd.

Klus aan Huisdienst

Alleenstaanden met een netto-inkomen van minder dan € 1.685,00 per maand en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk netto-inkomen van minder dan € 2.300,00 betalen € 10,50 per half uur, exclusief eventuele materiaalkosten.


Alleenstaanden met een netto-inkomen van meer dan € 1.685,00 per maand en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk netto-inkomen van meer dan € 2.300,00 betalen € 21,00 per half uur, exclusief eventuele materiaalkosten.

 

Dagbesteding

Hele dag, eigen bijdrage   € 5,80

Dagprogramma Senioren

- Hele dag, met gezamenlijk gebruik van de lunch € 8,85

- Halve dag, geen maaltijd € 3,65

Taalontmoetingen

Bijdrage per jaar € 15,00
 

Overige activiteiten Oegstgeest

Zangkoor € 145,00 per jaar
Inloop 55 plus € 1,00 per kop koffie of thee
 

Tarievenoverzicht 2019

Hier kunt het tarievenoverzicht van 2019 downloaden. Hierin vindt u een overzicht van de kosten van de verschillende diensten en activiteiten van Stichting Radius per 1 januari 2019.
 
Tarievenoverzicht Radius 2019
Downloaden
 

Contact

Hoofdkantoor

Tel. 071 707 42 00
Hooglandse Kerkgracht 32
2312 HV Leiden
Tel. 071 707 42 00
Fax: 071 707 42 80
info@radiuswelzijn.nl
werkdagen: 8:30-17:00

neem direct contact op

Alle locaties in Leiden

Alle locaties in Oegstgeest

Aanmelden nieuwsbrief
voor vrijwilligers

 
Tafeltje Dek Je Leiden - Maaltijdservice Leiden - Maaltijden leiden - Kant-en-klaar maaltijd Leiden - Thuisbezorgen maaltijd Leiden - Maaltijden bezorgen Leiden - Maaltijden voor ouderen Leiden - Maaltijden aan huis Leiden - Koelvers maaltijden