Aanbod

Waarom een regionale klachtencommissie?

De stichtingen Welzijn Ouderen in de Leidse regio verlenen diensten aan cliënten uit alle leeftijdsgroepen. Het kan voorkomen, dat u een klacht heeft over één van de diensten waarvan u gebruik maakt. Mogelijk voelt u zich niet goed behandeld door een medewerker van één van de stichtingen. Natuurlijk wordt door de stichtingen geprobeerd uw klacht zo goed als mogelijk te behandelen. Maar het kan toch gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier van afhandeling. Daarom hebben de drie stichtingen voor welzijn in Leiden/Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten een onafhankelijke regionale klachtencommissie voor cliënten ingesteld. Later is het werkgebied van deze klachtencommissie uitgebreid met de gemeenten Lisse en Kaag en Braassem.

Wie kunnen een klacht indienen bij de regionale klachtencommissie?

Alle personen die gebruik maken van de diensten van de deelnemende stichtingen voor welzijn. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kunnen dat gebruikers zijn van bijvoorbeeld:
- Alarmering

- Vervoer

- Ouderenadvisering
- Maaltijd aan Huis

- Huisbezoeken

- Oppasservice
- Cursussen

- Activiteiten

- Praktische hulpverlening

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over het functioneren van een stichting voor welzijn in uw woonplaats, indien deze behoort tot het werkgebied van de commissie, en over het optreden van de (vrijwillige) medewerkers.

Wat moet u doen voordat u de regionale commissie inschakelt?

1. U neemt allereerst mondeling of schriftelijk contact op met de medewerker die binnen de instelling verantwoordelijk is voor de dienst of activiteit waar uw klacht betrekking op heeft, om uw klacht te uiten.

2. Als hij of zij uw klacht vervolgens niet naar wens beantwoordt en behandelt, maakt u uw klacht schriftelijk kenbaar aan de directeur en/of het bestuur van de stichting.

3. Als u niet binnen twee weken een reactie heeft gehad op uw schriftelijke klacht, óf als deze niet naar wens is opgelost, kunt u uw klacht indienen bij de regionale commissie.

Hoe moet u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht alleen schriftelijk bij de klachtencommissie indienen. Gebruik hiervoor het volgende standaardformulier

 
Klachtenregeling regionaal - aanmeldformulier 2010
Downloaden

Wat gebeurt er met uw klacht?

U krijgt van de commissie binnen twee weken een brief, waarin de ontvangst van uw klacht wordt bevestigd en de verdere procedure wordt beschreven.


a. De commissie stelt de betreffende stichting op de hoogte van uw klacht en geeft de stichting de gelegenheid inhoudelijk op de klacht te reageren.


b. De commissie kan beslissen om u, de medewerker(s), de directeur of het bestuur van de stichting nader te horen. U wordt dan uitgenodigd voor een zitting. U kunt zich daarbij laten bijstaan. U kunt ook iemand anders machtigen om u op die zitting te vertegenwoordigen. Ook kunnen elke partij en de commissie derden en/of getuigen oproepen bij de behandeling van de klacht.


c. De commissie probeert uw klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat niet, dan brengt de commissie, zo mogelijk binnen  acht weken na ontvangst van de klacht, een advies uit aan het bestuur van de stichting. Het bestuur moet binnen een maand na ontvangst van dit advies aan u en aan de commissie een brief sturen met de beslissing van de stichting. Deze beslissing moet gemotiveerd zijn.

 

 
Reglement Regionale Klachtencommissie
Downloaden
 

Contact

Hoofdkantoor

Tel. 071 707 42 00
Hooglandse Kerkgracht 32
2312 HV Leiden
Tel. 071 707 42 00
Fax: 071 707 42 80
info@radiuswelzijn.nl
werkdagen: 8:30-17:00

neem direct contact op

Alle locaties in Leiden

Alle locaties in Oegstgeest

Aanmelden nieuwsbrief
voor vrijwilligers

 
Tafeltje Dek Je Leiden - Maaltijdservice Leiden - Maaltijden leiden - Kant-en-klaar maaltijd Leiden - Thuisbezorgen maaltijd Leiden - Maaltijden bezorgen Leiden - Maaltijden voor ouderen Leiden - Maaltijden aan huis Leiden - Koelvers maaltijden