Welzijnsbezoeken

Een uitnodiging voor een gesprek

Welzijnsbezoeken voor iedereen die 75+ is (geworden)

Iedereen die in Oegstgeest 75 is of is geworden, krijgt van Radius een uitnodiging voor een gesprek. Het gesprek gaat over uw kijk op uw eigen situatie, waarin verschillende onderwerpen aan de orde kunnen komen. Ook over de vraag of u wellicht gebaat bent bij één van de activiteiten die mogelijk zijn in Oegstgeest of dat u een vorm van ondersteuning zou wensen.

Radius heeft met de gemeente Oegstgeest afgesproken dat we per wijk iedereen een uitnodiging sturen. De betreffende mensen in de wijk krijgen eens in de drie jaar een uitnodiging. Voor degenen die 75 zijn geworden, is dat dan de eerste keer. Bij mensen die al eerder de 75 hebben bereikt, kan dat dus vaker voorkomen.

De vrijwilligers 

Het zijn betrokken en goed opgeleide vrijwilligers die de gesprekken voeren. Zij zijn getraind en voorbereid om dat te doen. Zij geven de uitkomsten door aan de beroepskracht van Radius, Laura Methorst.

Wel of niet een gesprek?

U bent natuurlijk geheel vrij om te beslissen of u een gesprek wilt of niet.  Op de uitnodiging die wij u sturen, kunt u gerust reageren dat u geen gesprek wilt. De contacten zijn alleen bedoeld om van u te horen of u iets nodig heeft.

Corona

We volgen de richtlijnen van de overheid als we een gesprek met u voeren. Het gesprek zal corona-veilig plaatsvinden.

Vertrouwelijkheid en verslaglegging

Stichting Radius heeft met de gemeente de afspraak gemaakt dat eens in de drie jaar de adressen van de 75+-jarigen gebruikt mogen worden voor de uitnodiging van de welzijnsbezoeken. Alleen maar voor dit doel dus. 

Als de uitnodiging verstuurd is, worden de adressen voor niets anders gebruikt. Stichting Radius kan dan ook niet meer over deze adressen beschikken.

De persoonlijke informatie die u geeft, is alleen bedoeld om van u te horen wat u nodig zou hebben. Die informatie komt nergens anders terecht. 

Na afloop van de bezoeken aan een bepaalde wijk maken we een verslag voor de gemeente, waarin algemene informatie is opgenomen over b.v. het aantal mensen dat we hebben gesproken, de soort opmerkingen die zijn gemaakt en informatie die voor de gemeente nuttig zou kunnen zijn voor het eigen beleid.