Welzijnsgesprekken

Een uitnodiging voor een gesprek

Welzijnsgesprekken voor iedereen die 75+ is (geworden)

Iedereen die in Oegstgeest 75 is of is geworden, krijgt van Radius een brief. In de brief laten we weten dat er in het mooie dorp veel mogelijkheden zijn voor ondersteuning. Het is heel goed mogelijk om een gesprek te voeren met de ouderenadviseur over onderwerpen die spelen. Alles kan aan bod komen, ook de vraag of u wellicht gebaat bent bij één van de activiteiten die mogelijk zijn in Oegstgeest of bij een vorm van ondersteuning die passend is.

Radius heeft met de gemeente Oegstgeest afgesproken dat we per wijk iedereen die 75 + is een bericht sturen. De betreffende mensen in de wijk krijgen dat bericht eens in de drie jaar. Voor degenen die 75 zijn geworden, is dat dan de eerste keer. Bij mensen die al eerder de 75 hebben bereikt, kan dat dus vaker voorkomen.

Wel of niet een gesprek?

Het is natuurlijk geheel vrij om te beslissen of u een gesprek wilt of niet.  De contacten zijn alleen bedoeld om van u te horen of u iets nodig heeft. Als een gesprek gewenst is, belt u met Radius of is een mailtje aan de ouderenadviseur, Laura Methorst voldoende: l.methorst@radiuswelzijn.nl

Vertrouwelijkheid en verslaglegging

Stichting Radius heeft met de gemeente de afspraak gemaakt dat eens in de drie jaar de adressen van de 75+-jarigen gebruikt mogen worden voor de  informatie over de welzijnsgesprekken. Alleen maar voor dit doel dus. 

Het gesprek is alleen bedoeld om te delen wat er speelt. Die informatie komt nergens anders terecht. 

Na afloop van de bezoeken aan een bepaalde wijk maken we een verslag voor de gemeente, waarin algemene informatie is opgenomen over b.v. het aantal mensen dat we hebben gesproken, de soort opmerkingen die zijn gemaakt en informatie die voor de gemeente nuttig zou kunnen zijn voor het eigen beleid.