De organisatie

De Stichting Radius is als volgt georganiseerd:

Dagelijkse leiding
De heer S. Gerritsen (directeur/bestuurder)

Raad van Toezicht
Mevrouw J. Gussekloo (voorzitter)
De heer M.C. Teunissen (financiën/ICT)
De heer H.M. van Dijk (juridische zaken)
Mevrouw D.H.C.M. Stolker (verandermanagement)

Ondernemingsraad (OR)
De Ondernemingsraad bestaat uit vijf leden. De OR komt regelmatig bijeen en heeft periodiek overleg met de directie. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in het Reglement Ondernemingsraad.
Leden Ondernemingsraad
Mevrouw A. Heemskerk (voorzitter)
Mevrouw J.A. Heemskerk (secretaris)
Mevrouw S. van Adrichem (lid)
Mevrouw H. van Mil (lid)

Raad van Meedenkers
De Raad van Meedenkers bestaat uit vijf leden. De Raad komt regelmatig bijeen en denkt mee met het beleid van Radius vanuit het perspectief en in het belang van cliënten/deelnemers. De directeur/bestuurder zit de Raad voor.

Informatie over de Raad van Meedenkers van Stichting Radius
Bel voor meer informatie gerust de receptie van Radius. De receptie zorgt ervoor dat uw vraag of verzoek om informatie terecht komt bij de vaste contactpersoon van de Raad van Meedenkers. De receptie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur, telefoonnummer 071 – 707 42 00. Of stuur een mail naar info@radiuswelzijn.nl.

Iedereen wordt ouder maar de manier waarop we ouder worden is voor iedereen verschillend. De mate van zelfstandigheid is van groot belang voor het ervaren van levensplezier. Waar de één zonder beperkingen het leven kan leven, heeft de ander af en toe ondersteuning nodig.